­ LAODİKEİA ANTİK KENTİ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

Laodikeia Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı - Denizli

Kimlik
Adı Laodikeia Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Envanter No 0
Harita No 0
Mah. Köy - Mevkii Eskihisar, Goncalı, Bozburun Mahalleleri
Adres Eskihisar, Goncalı, Bozburun (Köyleri) Mahalleleri Merkezefendi İlçesi DENİZLİ
Pafta
Ada
Parsel
Diğer Özellikler
Genel Tanım Laodikei Antik Kenti Denizli İli’nin 6 km. kuzeyinde, Çürüksu Vadisi’nin batısında, kıraç ve yüksek bir plato üzerinde kurulmuştur.Laodikeia, M.Ö. 261-263 yıllarında Suriye Kralı II. Antiokhos tarafından kurulmuş olup, şehre Antiokhos’un karısının adı Laodike verilmiştir.Laodikeia konumuyla çağdaşı Tripolis, Colossaea, Hierapolis gibi komşu şehirler arasında, özellikle Hellenistk ve Roma Dönemlerinde gerek ekonomik, gerekse askeri ve ticari yönden çok önem kazanmıştır.Laodikeia Şehri M.Ö. II. yy sonları ile I. yy başlarında birçok savaşlara ve depremlere sahne olduğundan çok tahrip olmuştur. Bu nedenle Roma Döneminde şehir yeniden inşa edilmiştir. Tamamen Roma tarzındaki bu şehir; yol, kanalizasyon, su şebekesi ve şehircilik anlayışı ile M.S. I. ve II. yy’larda Frigya bölgesinin en zengin ve en güzel şehirlerindendir. M.S. III. ve IV. yy’da gelişip büyüyen Laodikeia daha sonra Bizans yönetimi altına girmiştir. Türklerin bu bölgeye gelişlerine kadar Bizans idaresinde kalan şehir, M.S. XII. ve XIII. yy’larda çeşitli savaşlara sahne olmuştur. Çevresi surlarla kaplı şehir giderek savunmasını yitirmiş ve ekonomik yönden de zayıf düşmüştür. Şehir XIII. yy’ın başlarında Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedilmiştir. Laodikeia Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde “ Ladik” olarak anılmaktadır. Antik Kent’te bilimsel kazılar 2002 yılında Denizli Müze Müdürlüğü’nce başlanmış olup, 2003 yılından itibarende Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nce sürdürülmektedir. Laodikeia’nın Başlıca Yapıları : A- Büyük Tiyatro : Hellenistik Dönem’de yapılan batı tiyatrosu artan kent nüfusuna cevap vermeyince, M.S. 2.yy’da inşa edilmiştir. Antik şehrin kuzey-doğu tarafında, Grek tiyatrosu tipinde araziye uygun olarak Roma inşa tarzında yapılmıştır.M.S. 7.yy’a kadar kullanılmıştır. Üç bölümden oluşur. 1-Cavea 2-Scene 3- Orkestra Scene’si tamamen yıkılmış olup, Cavea ve Orkestrası oldukça sağlam durumdadır. Yaklaşık 20.000 kişi alabilecek büyüklüktedir. B- Küçük Tiyatro : Büyük Tiyatro’nun 300 m. kadar kuzeybatısında yer almaktadır. Hellenistik geleneğe göre doğal zemine oyularak yapılmıştır.Üç bölümden oluşur. 1- Cavea 2- Scene 3- Orkestra Scene’si tamamen yıkılmış olup, Cavea ve Orkestrasında da bozulmalar mevcuttur. Yaklaşık 15.000 kişi alabilecek büyüklüktedir. Antik Kent kısmen Pamukkale İlçesi Goncalı Mahallesi sınırları içinde kalmaktadır.
Ekler
Tescil Kararı GEEAYK'nun 10.12.1982 gün ve A-3988 sayılı kararı
Revizyon
Hazırlayanlar
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Önerilen Koruma
Görüntülenme Sayısı : 803    Eklenme Tarihi : 08 Ağustos 2014 Cuma    Güncellenme Tarihi : 08 Ağustos 2014 Cuma