­ BEKİRLER TRAPEZOPOLİS NEKROPOLÜ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

Bekirler Trapezopolis Nekropolü - Denizli

Kimlik
Adı Bekirler Trapezopolis Nekropolü
Envanter No 0
Harita No 0
Mah. Köy - Mevkii Bekirler Mahallesi
Adres Bekirler (Köyü) Mahallesi Babadağ İlçesi DENİZLİ
Pafta
Ada
Parsel
Diğer Özellikler
Genel Tanım Babadağ İlçesi, Bekirler (Köyü) Mahallesi sınırları içinde kalan mezarlık, Hellenistik ve Roma dönemlerine aittir. Nekropol alanı; Bekirler Köyü, köy yerleşiminden itibaren köyün kuzey, batı, güney ve güneydoğu tepecikleri ile eteklerinde geniş bir sahaya yayılmaktadır. Yüzeyde herhangi bir kalıntı olmayıp, zemin seviyesinden yaklaşık 75-100 cm. kazıldığında etrafı taş ya da tuğla ile örtülmüş, altına ince kum döşenmiş, uçları oval biten silindirik formlu, üstü kapaklı pişmiş toprak lahitler çıkmaktadır.
Ekler
Tescil Kararı İzmir II Numaralı KTVKK'nun 04.01.1995 gün ve 4497 ayılı kararı
Revizyon
Hazırlayanlar
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Önerilen Koruma

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 617    Eklenme Tarihi : 27 Haziran 2014 Cuma    Güncellenme Tarihi : 27 Haziran 2014 Cuma