­ BAĞARDI VE YUĞÜSTÜ HÖYÜĞÜ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

Bağardı ve Yuğüstü Höyüğü - Denizli

Kimlik
Adı Bağardı ve Yuğüstü Höyüğü
Envanter No 0
Harita No 0
Mah. Köy - Mevkii Bağardı ve Yuğ Mevkii
Adres Oğuz (Köyü) Mahallesi Acıpayam İlçesi DENİZLİ
Pafta
Ada
Parsel
Diğer Özellikler
Genel Tanım Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Oğuz Köyü sınırları içinde kalan Bağardı Höyük ile Yuğ Höyük birbirine bitişik durumdadır. Bağardı Höyüğün yamacının uzantısı Yuğ Höyüğün yamaç uzantısına kadar ulaşır. İki Höyük de Oğuz Köyü’nün 700 m. güneyinde bulunmaktadır. Denizli-Acıpayam karayoluna yaklaşık 300- 400 m. mesafededirler. Acıpayam İlçesi höyüğün yaklaşık 2 km. kuzeyindedir. Höyükler Acıpayam Ovası’nın batı kısmında bulunmaktadır. Ovanın doğusunda Karahöyük, kuzeyinde Yassıhöyük yer alır. Ovanın bu üç höyüğü büyük bir üçgen oluşturmaktadır. Bağardı Höyüğü kuzey-güney doğrultusundadır. Yüksekliği 5-6 m. civarında yayvan bir tepe halindedir. Höyüğün yayılım alanı aşağı yukarı 200 m. genişliğindedir. Höyük üzerinde ve çevresinde kuru tarım yapılmaktadır. Höyük üzerinde bol miktarda; Kalkolitik ve Tunç Çağlarına ait seramikler görülmektedir. Tunç Çağına ait taş baltalara da rastlanmıştır. Büyük bir ihtimalle prehistorik dönemde ilk yerleşim bu alanda gerçekleşmiştir. Tunç Çağları’nın sonuna doğru bitişikte bulunan Yuğ Höyüğe yerleşim kaymaya başlamıştır. Çünkü Yuğ Höyükte daha çok Tunç Çağlarından sonra meydana gelen kültürlerin seramikleri bulunmaktadır. Yuğ Höyüğün uzantısı kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundadır. Bağardı Höyüğün doğusunda yer alır. Bu höyüğe göre birkaç metre daha yüksektir. Höyüğün uzantısı 250 m. civarındadır. Höyüğün tepesinde ve çevresinde kuru tarımın yanında bağcılıkda yapılmaktadır. Yüzeyde bol miktarda Hellenistik ve Roma Dönemi’ne ait seramik parçalarına rastlanılmaktadır. Bağardı höyüğünde çok yoğun Tunç Çağı seramiğinin olması Yassıhöyük ile benzerlik göstermektedir.
Ekler
Tescil Kararı İzmir II Numaralı KTVKK'nun 05.07.2000 gün ve 9559 sayılı kararı
Revizyon
Hazırlayanlar
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Önerilen Koruma

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1459    Eklenme Tarihi : 12 Haziran 2014 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 12 Haziran 2014 Perşembe