­ ADA HÖYÜK | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

Ada Höyük - Denizli

Kimlik
Adı Ada Höyük
Envanter No 0
Harita No 0
Mah. Köy - Mevkii Gamiş Mahallesi
Adres Gemiş (Kasabası) Acıgöl Çardak İlçesi DENİZLİ
Pafta
Ada
Parsel 2632,2635,
Diğer Özellikler
Genel Tanım Çardak İlçesi, Gemiş (Kasabası) Mahallesi, Acıgöl içinde bir adacık şeklindedir. Gemiş Mahallesi’nin yaklaşık 450 m. doğusundadır. Güneyinde D.S.İ’ye ait sulama pompası bulunmaktadır. 200 m. güneyi kayalıktır. Höyük doğu-batı doğrultusunda 150 m. Kuzey-güney doğrultusunda 125 m., civarındadır. Höyüğe ulaşımın güneyden moloz taş döşeme yol ile sağlandığı, tahmin edilen 2 m. genişliğinde ve 100 m. uzunluğunda geçidin antik yol olabileceği tahmin edilmektedir.
Ekler
Tescil Kararı İzmir II Numaralı KTVKK'nun 10.12.1997 gün ve 7280 sayılı kararı
Revizyon Aydın KVKBK'nun 26.12.2014 gün ve 3432 sayılı kararı
Hazırlayanlar
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Önerilen Koruma
Görüntülenme Sayısı : 472    Eklenme Tarihi : 19 Ağustos 2014 Salı    Güncellenme Tarihi : 12 Ocak 2015 Pazartesi