­ KONUT (MUDURNU) | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Konut (Mudurnu) - Bolu

Kimlik
Adı Konut (Mudurnu)
Envanter No 10
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Seyrancık Mahallesi
Adres Seyrancık Mahallesi MUDURNU-BOLU
Pafta 26-30-Za
Ada 57
Parsel 3
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Seyrancık Mahallesi, 26-30-Za pafta, 57 ada, 3 parselde bulunmaktadır. Zemin + 2 katlı yapı, ahşap karkas arası dizeme üstü sıvalıdır. Kuzey sokaktan girişi olan binanın bu cephesi Mudurnu deresine yönelmiştir. Çift kanatlı ahşap bir kapı ile binanın ortasından girilen zemin kat taş temeldir. Birinci katta giriş kapısının üstünde iki ahşap dikme ile sağlanan üçgen alınlıklı çıkma ikinci katta da aynen devam etmektedir. Birinci ve ikinci katlarda giyotin tarzı dikdörtgen formlu pencereler; çıkma üzerinde ise ortada dilimli, iki yanında yuvarlak kemerli pencereler bulunmaktadır. Sağ yan cephede zemin katta bir servis kapısı bulunmaktadır. Köprübaşı sokağına bakan arka cephe sağır olup, sadece sokak kotuna göre birinci kat seviyesinde eklenen müştemilatın kapısı vardır. Çatı kırma olup, alaturka kiremit ile kaplıdır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı -
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.10.1995 tarih ve 4219 sayılı kararı
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 422    Eklenme Tarihi : 26 Mart 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 26 Mart 2013 Salı