­ KONUT (MUDURNU) | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

Konut (Mudurnu) - Bolu

Kimlik
Adı Konut (Mudurnu)
Envanter No 1
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Kaygana Mahallesi
Adres Kaygana Mahallesi MUDURNU-BOLU
Pafta 26-30-N
Ada 111
Parsel 19
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Kaygana Mahallesi, 26-30-N pafta, 111 ada, 19 parselde bulunmaktadır. Zemin + ara kat +1 katlı ahşap karkas arası dizeme tekniğinde yapılmış binanın ana girişi güneyden olup, binanın kuzey ve doğu cephesi eğimden dolayı zemin +1 katlıdır. Güneyden tek kanatlı ahşap bir kapı ile girilen binanın zemin katı ahşap karkas arası kerpiçtir. Ara katta 5 adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır. 1. katta kapı üstünde ahşap mertekle yapılan çıkmanın ön yüzünde iki tane dilimli kemerli pencere yer alır. Çıkmanın yan yüzlerinde birer tane sağ ve sol yanlarda ise ikişer tane 1/2 oranında dikdörtgen pencere yer almaktadır. Yükseklikten yararlanılarak çatı içine bir oda yapılmıştır. Çatı katındaki odanın çıkması, 1. katta yer alan cumba üzerinde yer almıştır. Beşik çatısı alaturka kiremitle kaplıdır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanım -
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanımı
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanımı
Tescil Kararı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.10.1995 tarih ve 4219 sayılı kararı
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 164    Eklenme Tarihi : 25 Mart 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 25 Mart 2013 Pazartesi