­ EMİR ALİ KÜMBETİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

EMİR ALİ KÜMBETİ - Bitlis

Kimlik
Adı EMİR ALİ KÜMBETİ
Envanter No 13
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii BİTLİS-AHLAT-İKİKUBBE MAHALLESİ
Adres : İkikubbe Mahallesi – Yukarımahalle Mevkii
Pafta K48b.25d.3
Ada 501
Parsel 14
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran -
Yapım Tarihi -
Yapan -
Kültür Dönemi
Kitabe -
Vakfiye -
Genel Tanım İkikubbe Mahallesinin doğusunda yer almaktadır. Emir Ali'ye ait olduğu bilinen kümbet, 1306 tarihinde yapılmıştır. Ahlat Kümbetleri içinde değişik plana sahip olan Emir Ali Kümbeti, daha çok eyvanlı kümbetler arasında yer almaktadır. Zeminle aynı seviyede olan dikdörtgen plandaki cenazeliğin sekizgen kasnağı üzerine oturtulmuş piramidal külahı bulunmaktadır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Bütünüyle dıştan 9.10X 6.05 ebatlarında olan Emir Ali Kümbet'in güney kısmında 3.75 m. uzunluğunda Ahlat'a özgü kesme (volkanik) taş duvarlı avlu kısmı hariç tutulacak olursa esas kümbet 6,05X5,35 m.'lik dikdörtgen planlıdır. Diğer kümbetlerde olduğu gibi ölünün gömüldüğü (Mumyalık) cenazeliği dört bulunmamaktadır. Kümbet zemin ile aynı kattadır. Kesme taştan yapılan kaide kesilen üçgen pahlarla köşeden sekizgen kasnağa geçilmekte olup, kasnağın sadece güney cephesindeki üç kenarından yanları dişli, orta kenarı ise 25 cm genişliğinde örgülü bir friz süslemektedir. Kümbetin güney cephesi, yan kenarları boyunca uzanan avlu duvarı üç kademe halinde teşkil olunmuş ve doğu kenarından avluya üç dilimli kemerli kapıyla giriş sağlanmaktadır. Avlu duvarları genişliğince büyük bir sivri kemerle avluya açılan eyvanın kemer konturu içte kirpi dışta düz bir prafilasyonla çevrilmiş köşe dolgularına, her İki yanda da beyaz mermere kufi yazı şeklinde motiflerle süslü iki pano işlenmiştir. Eyvan kemerin tepe noktası üzerinde kitabesi ise okunamamaktadır. Kümbetin sekiz kenarlı kasnağı üzerinde saçak sundurma şeklinde inmekte ve mekânı örten sekiz kenarlı piramidal taş külah boğumlu bir alemle nihayetlenmektedir. Kümbetin içinde dört köşede yarım silindirik, köşe çıkıntıları arasında büyük sivri kemerler yer almakta ve dörtkenar ortasında dikdörtgen nişler bulunmaktadır. Kenarları sınırlayan sivri kemer hizasında içe doğru genişleyen intikallerle kubbe kasnağına geçilmekte ve 50 cm. genişlikte örgü motifli bir kuşak kenarları dolaşmaktadır. Köşelerde meydana gelen üçgen satıhlar geometrik motiflerle süslenmiştir. Mekân içte taş kubbe ile örtünmüştür.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım Türbe
Bugünkü Kullanımı Türbe
Önerilen Kullanım Türbe
Tescil Kararı G.E.E.A.Y.K 23.07.1981/A-3017-T.K.T.V.Y.K 31.01.1986-1818-VAN K.B.K 16.07.2010-667
Yayın Dizini -1- Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler II
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 1767    Eklenme Tarihi : 29 Mart 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 29 Mart 2013 Cuma