­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | BAYBURT
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Kütüphanecilik Hizmeti (Ödünç Kitap Alma Hizmeti)
...Devamını Oku
Nüfus Cüzdanı, 18 Yaşından Küçükler Velisi ile gelmek zorundadır.
...Devamını Oku
Bayburt İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü / Yetişkin ya da Çocuk Bölümü
...Devamını Oku
Üye Bilgileri ile Kayıt Tamamlama
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Mevzi Altyapı Yatırımları
...Devamını Oku
1- Kuruma ait bilgiler İli, İlçesi, Kurumu, Tel, Faks ve Banka Hesap No 2- Belediye Encümen Kararı (%30’nun İdarece Karşılanacağının Taahhüt Edilmesi) 3- Gerekçe Raporu 4- Proje, Metraj ve Keşif Özeti İcmali 5- Sıhhi Elektrik Tesisatı (Keşif Özeti) 6- Mülkiyet Sorunu Olmadığına Dair Belge (Belediyeden Temin Edilecek Başkan İmzası İle) 7- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılacak yatırımın turizm faaliyetleri yönünden gerekliliği konusunda görüş yazısı.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Gereği, Fikir ve Sanat Eserlerinin Üretildiği İşletmelerin Denetlenmesi ve Sertifika ve Bandrol Verilmesi
...Devamını Oku
1- Sertifika ve Bandrol ücreti için, Banka Dekontu 2- Faaliyet Belgesi (Ticaret Odası) 3- İmza Sirküsü ve Vekalet 4- İthal Eserlerde Yayıncılar Birliği Referans Yazısı 5- Kaşe (Tüzel Kişiler İçin)
...Devamını Oku
Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İnternet Salonu
...Devamını Oku
Kütüphaneye Üye Olma Şartı ve Kütüphanedeki Bilgisayarları Kullanmak.
...Devamını Oku
Bayburt İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür Merkezi Salon ve Fuayelerinde Yapılacak Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler
...Devamını Oku
1- Faaliyeti düzenleyen Kurum, Kuruluş ve Şahıs tarafından faaliyet ile ilgili müracaat yazısı. (Form) 2- İl Emniyet Müdürlüğünden faaliyetin yapılmasında sakınca bulunmadığına dair izin yazısı 3- Tahsisi istenen salon ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
...Devamını Oku
Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku