­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | AYDIN

KAMU HİZMET STANDARTLARI

Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Sertifikalar (Kamu Kurumları)
...Devamını Oku
1.Dilekçe 2.Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı 3.Yetki Belgesi 4.Vergi numarası beyanı (İktisadi işletme işletmesi halinde) 5.Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi 6.Banka Dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberliği Kokart Verilmesi
...Devamını Oku
1-Başvuru Formu 2-Nüfus Cüzdan Örneği 3-Öğrenim Belgesi ( Yüksekokul Mezunları) 4-Sabıkalı Kaydı 5-6 Fotoğraf 6-(c) Seviyesinin KPDS Belgesi 7-Sağlık Raporu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sınav Sonucu Kazananlar Kurs Gezi Programına katılacaktır.
...Devamını Oku
Sertifikalar (Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar)
...Devamını Oku
1.Dilekçe 2.Yetkilinin T.C. kimlik numarası beyanı 3.Vergi numarası beyanı 4.Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren) 5.Sicil gazetesi 6.Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi 7.Banka Dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bilgi Edinme Başvurusu
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Konu Hakkında Detaylı Bilgi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Aydın Kültür Merkezi Salon Tahsisi
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Kurumundan Temin Edilecek Sözleşme 3-Banka Dekontu 4-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %20 indirim uygulanır.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Talep Edilen günün Uygun Olması Durumunda
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardım
...Devamını Oku
1-Başvuru Sahibinin Adını, Talebinin Özetini Belirten Dilekçe 2-Kanuni Tebligat Adresi 3-Tüzel Kimlik İle Kuruluş Sözleşmesi 4-Gerçek Kişi İse Nüfus Cüzdanı Örneği 5-Proje İçin Davet Edilen Yerli Ve Yabancı Kişi Ve Topluluk İsim Listesi 6-Maliyet Tablosu 7-Dernek Tüzüğü 8-Etkinliği Yapılacağı Yerin Mülki Amirinden Onay
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Talebin Bakanlıkça Onaylanmasından Sonra
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yapılacak Yardım
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Taşınmazlara Ait Tescil Kararı 3-Projenin Kapsamına İşin Süresine Ve Tahmini Bedeline İlişkin Rapor 4-9x13 Boyutundan Küçük Olmamak Kaydı İle Yapının İçini Dışını Çevresini Gösterir Fotoğraf 5-Çapı, Tasarruf Vesikasını Ve Tapu Örneği 6-Kanuni Tebligat Adresi 7-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıkça Dosyanın Onaylanmasından Sonra Belirlenen Süre (Yılı) İçinde
...Devamını Oku
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği Kapsamındaki Talepler
...Devamını Oku
1-Parkur Alanlarının İlan Edilmesine Yönelik İncelemelerin Yapılması 2-Sportif Faaliyetle Bulunmak İsteyenlerin Taleplerinin İncelenmesi 3-Yeterlilik Belgesinin Düzenlenmesi 4-Uygulama Denetimlerinin Yapılması
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Seyahat Acente İşletme Belgeleri Verilme İşlemleri
...Devamını Oku
1-Başvuru Dilekçesi 2-Ticaret Sicil Gazetesi 3-Sicil Kayıtları 4-Başvuru Sahiplerinin Nüfus Kayıt Örnekleri, Adli Sicil Belgesi Ve İmza Sirküleri 5-Sorumlu Müdür İçin İstenilen Bilgiler 6-Enformasyon Memuru İçin İstenilen Belgeler 7-Tapu Belgesi Veya Kira Sözleşmesi 8-58 Kişi Giriş Bildirgesi Veya Dönem Bordrosu Veya Destekleme Birim Bordrosu 9-Unvan Taahhütnamesi 10-Teminat Mektubu Veya Bloke Makbuzu 11-Teminat Mektubuna İlişkin Taahhütname 12-Vekâletname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Profesyonel Turist Rehberliği Kokart Vize İşlemleri
...Devamını Oku
1-Sabıka Kaydı 2-Hizmet İçi Eğitim Seminer Belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
01 Ocak – 30 Nisan Tarihleri Arası Yapılır.
...Devamını Oku
Ören Yerleri Girişlerinde Uygulanacak Ücretsiz Ziyaret Talepleri
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Mekânlar Belirtilecek 3-Pasaport Fotokopisi 4-Özgeçmişi 5-İkametgâh Adresi 6-İletişim Bilgileri 7-Kimlik Bilgileri (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kamu Arazisi Satış, Tahsis, Planlama, Kiralama, Jeotermal Enerji ve Madencilik ve Hayvancılık vb. İşlemlerle İlgili Talepler
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-1/25.000 Harita 3-Tapu Belgesi 4-Kadastralı Çap
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Otellerin Belge Alması İle İlgili Talepler
...Devamını Oku
1-En Az 10 Oda 2-Yaz Boyunca Açık Tutulan Tesisler Hariç Girişte Rüzgârlık, Hava Perdesi, Döner Kapı Veya Benzeri Düzenleme 3-Resepsiyon Ve Kapasiteye Yeterli, Rahat Oturma İmkânının Sağlandığı Lobiden Oluşan Kabul Holü 4-Kahvaltı Ofisi Ve Kahvaltı Salonu, Yeterli Büyüklükte Oturma Salonu Ve Lokanta 5-Yönetim Odası 6-Kat Sayısı 3 Ten Fazla İse Asansörün Olması 7-06.00-24.00 Saatleri Arasında Büfe 8-Odalarda Telefon Hizmeti 9-Odalarda Kıymetli Eşya Kasası 10-Genel Mahaller Ve Yatak Odaları Döşemelerini Tamamen Kaplayan Halı, Seramik Parke Nitelikli Malzeme
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müze Kart Talepleri
...Devamını Oku
1-Resim 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3-Sadece Türk Vatandaşları Başvurabilir
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Talepler Aydın Arkeoloji, Milet ve Afrodisaias Müze Müdürlüklerinden karşılanır.
...Devamını Oku