­ YANIK KIŞLA | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

YANIK KIŞLA - Afyonkarahisar

Kimlik
Adı YANIK KIŞLA
Envanter No 03.01.0/(1.1)/5
Harita No 19 K-1 a 1/1000
Mah. Köy - Mevkii Bolvadin
Adres Yakup Şevki Paşa Mahallesi
Pafta 170
Ada 31
Parsel 35
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 2
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Milli Savunma Bakanlığı/Askerlik Şube Başkanlığı daha sonra Bolvadin Belediye Başkanlığına devredilmiştir.
Diğer Özellikler
Yaptıran Abdülhamit
Yapım Tarihi -
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe Var.
Vakfiye Var.
Genel Tanım Kendi adını verdiği kışla meydanında, bugünkü askerlik şubesi yanında yer alan kışla, kesme taşlardan yapılmış, iki katlı büyük bir yapıdır. Kışlanın batısında, bugün yalnız duvar parçaları olarak karşımıza çıkan, kışla mutfağı ile buna bağlı hamamın kalıntıları görülmektedir. Kışlanın taban döşemeleri, birinci kat bölmesi ile üst yapı bir yangın sonucu yok olmuştur.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu C
Taşıyıcı Yapı C
Üst Yapı C
Dış Yapı C
Süsleme Elemanları C
Rutubet C
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar Kesme taş kaplama üzerinin sıvandığı görülmektedir. 2004 yılında İl Özel İdaresince onartılmıştır.
Ayrıntılı Tanımı KIŞLA: Biri kışla, biri mutfak olmak üzere, iki yapıdan oluşur. Üzeri sıvalı kesme taş kaplamalı moloz duvarlı kargir bir yapıdır. İki katlı olup iç bölüntüler ve ikinci kat çıkışı ahşap olmalıydı ki yangın sonucu yanıp bugüne izleri kalmamıştır. Her iki katta da eşdeğerde ve çok sayıda penceresi vardır. Pencere söveleri su basman kat ayrımları, saçak ve köşelerdeki kesme taşlar çıkıntılı olarak, düzenli ve özenle işlenmiştir. Alt kat pencere kemerleri yuvarlak, üst kat ise basıktır. Pencereler demir parmaklıklı olmalıdır. Çünkü taş sövelerde içten delikler açıkça görülmektedir. Ayrıca su basmanda pencere altlarında içten giriş dışta daralmış yuvarlak pencere biçiminde delikler vardır (Belki bodrum katı için aydınlık ve hava delikleriydiler). GİRİŞ: Önde iki yandan basamaklarla çıkılan bir düzlükle olur. Düzlükte ikisi duvara bitişik, köşeleri yontulmuş dört dikme üzerine oturmuş balkon vardır. Balkonla ilgili yalnızca dikmeleri birbirine bağlayan yontmalar ayrıca duvarda II. Kat boyunca yükselen dikme üzerinde pencere alt düzeyinde başlık çıkıntıları korunmaktadır. Alt kat girişi beşik kemerlidir ve üzerinde yazıtı vardır. Balkon girişi II. Katta olup, pencere genişliğindedir ve balkona kadar inmektedir. MUTFAK: Moloz taş duvarlı yer yer kesme taş kaplamalı olup, üzeri yine sıvalı, dördül kesitli bir yapıdır. Güneyden girişlidir. Ortada güney-kuzey doğrultuda boşluk, yanlarda odalar vardır. Boşluktan odalara girilir. Her iki yanda ikişer kapı yerleri vardır. Bu girişler yuvarlak kemerlidir. Doğudaki oda büyük, batıdaki ise yan yana iki tanedir. Pencereler yuvarlak kemerli olup, aşağıya kadar uzanmaktadır. Yine demir parmaklıklı olmalıdır. Odalarda her iki yanda ikişer pencere olmalıdır. Belki kuzeyde girişi vardır. Şu anda bile bilmek güç çünkü beden duvarları oldukça bozulmaya, yıkılmaya uğramıştır. GİRİŞ: Önce çıkma yüzeyli olup, kesme taş kenarları az çıkıntılı olarak yüzeyi çevrelemektedir. Bu yüzeyde yuvarlak kemerli bir giriş olmalıdır.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Müze
Tescil Kararı GMEEAYK A-2362 11.07.1980 KKTVKK 223 01.07.1988 EKTVKK 2798 10.06.2004 EKTV
Yayın Dizini -
Ekler -
Revizyon -

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 550    Eklenme Tarihi : 23 Kasım 2015 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 23 Kasım 2015 Pazartesi