­ BEL MESCİDİ (GÖKÇE) CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

BEL MESCİDİ (GÖKÇE) CAMİİ - Afyonkarahisar

Kimlik
Adı BEL MESCİDİ (GÖKÇE) CAMİİ
Envanter No 03-00-0/1.0
Harita No AFYON 19K-1b 16/1000
Mah. Köy - Mevkii Gökçe Mahallesi, Bel Mescid Cad. Kazankaya Sk. No:1
Adres Gökçe Mahallesi, Bel Mescid Cad. Kazankaya Sk. No:1 Merkez/Afyonkarahisar
Pafta 81
Ada 154
Parsel 1
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 2
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran Mahalle Sakinleri
Yapım Tarihi XIX.yy Sonu
Yapan -
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe Var (Minare)
Vakfiye Var (Minare)
Genel Tanım Kazankaya Sokağı ile Bel Mescid Deper yolunun Kestiği köşededir. Cadır çatılı, kargir iki katlıdır. Girişi Kuzey cephededir. Batı Cephe Sıralı Moloz taşdır. Diğer cepheler kerpiç ve kara sıvalıdır. Minare Kuzey-batı köşede olup kesme taş kaideli, tuğla gövdeli, çinko külahlıdır. Doğu cephe iki katlı görünümlü cami ana mekanı sir metre dışa taşık ve yedi ahşap sütun tarafından taşınmaktadır. Ana kayaya oturmuştur.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu A
Taşıyıcı Yapı A
Üst Yapı A
Dış Yapı A
Süsleme Elemanları A
Rutubet A
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar 1965 de Toprak-düz dam olan üst örtü marsil'ya kremit çatı ile örtülmüştür. Aynı tarihte ortadaki dört ahşap sütun kaldırılmış, Mihrap mermer kaplanmıştır.1974'de Eskiyen taban tahtaları yenileri ile değiştirilerek yan duvarlar 75 cm. yüksekliğinde Lambri kaplanmıştır. Batı duvarı 1984 yılında sıvanmıştır.
Ayrıntılı Tanımı DIŞ GÖRÜNÜŞ : Kuzey cephe giriş cephesi olup iki katlı görünümündedir.Üst katta iki pencere olup Cephesi saç kaplama ve dişli görünüşündedir.Altta dört beton basamaklı bir merdiven ile çıkılan, üstü oluklu saç saçaklı, ikikanatlı cümle kapısı vardır. Minarenin hemen yanında küçük bir pencere yer alır. Güney cephe kör olup evler tarafından kapatılmıştır. Doğu cephe iki katlı görünümlüdür. Alt kat ana kayaya oturmuş, kör, kerpiç ve taş duvardır. Güney köşesinde tek kanatlı bir kapı ile Gasilhane olarak kullanılan ve iki küçük ışıklığı olan mekânı vardır. Üst katta bir sıra üzerinde beş adet iki kanatlı pencere ile Doğu cephenin kuzey kenarında içeriye girme şeklinde diş ve iki küçük pencere yer almıştır. Minare Kuzey-batı köşededir. Tabanı kare planlı, kesme taş (andezit) kaideli, kesme taşlardan yapılmış ve üçgenlerden oluşan pabuç ile tuğla gövdeye geçilir. Pabuç'un üstünde taşdan yuvarlak profilli bilezik, şerefenin altında bir sıra firuze renkli çini band yer alır. Birbirini taşan dört sıra kirpi burnu bantı üzerine korkuluğu taş olan şerefe oturtulmuştur. Minarenin kapısı son cemeat mahalline açılır. 69 basamaklı dört ışıklıklıdır. Minare kaidesinin kuzey cephesinde dört satır, sekiz panel ve üç tarafı yazılı bir kitabe vardır. KİTABE: 1321 Ey kadimi ol kerimi ol rahimi enam- Ehl-i hayrın mani olsun İlk önce komşular edip ittifak -Bunda secdegah verdiler hakka nizam Hamr evkatta tekbiri hüda meskur olur–İsmi Gaffar deyu bina eyledi tarihi Tamam Kitabenin sağında dikey olarak Barike Allah, solunda maşallah yazılıdır. İÇ MEKÂN: Kuzey cepheden, dört basamaklı bir beton merdivenle son cemaat mahalline girilir. Son cemaat mahallinin tabanı mozaik betondur. Kapının her iki yanı içte tahta ile yükseltilmiş perde ile örtülerek kadınlar mahfili haline getirilmiştir. Son cemaat mahallini ana mekândan buzlu cam-ahşap doğrama ile iki kanatlı kapı ayırmaktadır. Son cemaat mahallinin doğusundaki on iki basamaklı ahşap merdiven ile üstte bulunan ara kata kadınlar mahfiline çıkılır. Buranın ana mekâna bakan cephesi çıta kafesle örtülmüştür. Kuzey cephesinde iki, doğu cephesinde iki küçük pencere vardır. Kuzeydeki iki kanatlı kapı ile son cemaat mahallinden ana mekana girilir. Tavan ve taban ahşaptır. Güney- batı köşede ahşap, yağlı boya basit minber, Güney cephenin ortasında Mihrap yer alır. Mihrap duvardan yükseltilmiş düz mermer kaplamadır. Alınlığında bir panel içinde ayet yazılıdır. Mihrabın her iki yan tarafında duvarlar düz mermer kaplamadır. Doğu cephede bir sıra halinde beş adet pencere vardır. ( ölçüleri:7.15X 10.60 m dir.) Caminin doğu ve batı duvarlarına 75 cm. yüksekliğinde lambri kaplama yapılmıştır. Son cemaat mahalline beyaz fayans bir çeşme konmuştur.
Su VAR
Elektrik VAR
Isıtma VAR
Orjinal Kullanım Cami
Bugünkü Kullanımı Cami
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı GEEAYK A-1404 17.11.1978,
Yayın Dizini AYGEN Mehmet Saadettin Afyonkarahisar Camileri Sayfa: 21Türkeli yayınları I. Ulusoğlu Matbaası- Anka
Ekler Yok
Revizyon -
Görüntülenme Sayısı : 792    Eklenme Tarihi : 25 Şubat 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 26 Şubat 2013 Salı