­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | ADIYAMAN
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Belediyelere Alt Yapı Uygulamaları İle ilgili Mali Yardım
...Devamını Oku
- Dilekçe - Proje/Kroki - Encümen Kararı - Keşif Özeti - Harcama Belgeleri - Gerekçe Raporu - Metraj - İş Planı
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzde kontrol edilen evrakların uygun bulunması halinde
...Devamını Oku
Acente Denetimi
...Devamını Oku
- Şikayet Dilekçesi - Bakanlığımızın Denetim Yapılmasına İlişkin Yazısı veya onayı
...Devamını Oku
Turizm Şube Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili birimlerine intikalinden sonra 15 gün içinde
...Devamını Oku
Define Kazısı
...Devamını Oku
- Dilekçe - 1/500 Ölçekli Tesviye Münhanili Haritası veya Krokisi - Yakından ve Çeşitli Açılardan Çekilmiş Net Fotoğraf - Define aranacak yer tapulu ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname; tüzel kişilerden de yetkili organlardan alınacak muvafakat yazısı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü Başkanlığında uygun görülen zamanda
...Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Restorasyon ve Proje Yardımı
...Devamını Oku
1. Proje İçin İstenen Belgeler: - Taşınmaza ilişkin tescil kararı - Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor - 9x13 cm küçük olmamak kaydı ile yapının içini dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü - Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği - Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği - Kanuni tebligat örneği 2. Proje Uygulamaları İçin İstenen Belgeler: - Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama tahmini bedeline ilişkin rapor - 9x13 cm küçük olmamak kaydı ile yapının içini dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü - Belediye ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı - Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği - Kanuni tebligat adresi
...Devamını Oku
Tahsis / Satış / Kiralama/Ağaçlandırma/Maden Arama/ Ruhsat
...Devamını Oku
- Talep yazılarında ( Arazinin il, ilçe, köy mevkii, yüzölçümü, vasfı ve mülkiyet durumunun belirtilmesi, dilekçe ve iletişim bilgilerinin yazılması) - Çap Örneği - 1/25000 veya 1/5000 ölçekli harita ve kroki ve Maden Arama Taleplerinde 1/25000 ölçekli haritada Ruhsat Alanı ve İşletme Alanın gösterilmesi -Tüm başvurularda 1/25000 ölçekli harita üzerinde alanın gösterilmesi
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Haritada belirlenen yerin başvuru sahibi tarfından gösterilmesi halinde
...Devamını Oku
Ödünç Kitap Verme Hizmetleri
...Devamını Oku
- Kütüphane müdürlüğünden alınacak üye kartının muhtardan/öğrenci ise okul müdürlüklerinden onaylatılarak getirilmesi halinde
...Devamını Oku
Müze Kart Hizmetleri
...Devamını Oku
Müze kart satış hizmetleri TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Ltd. ve MTM Bilişim, ARGE Yazılım ve Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş devredilmiş olup internet vasıtasıyla alnabilir.
...Devamını Oku
Kütüphanecilik Hizmetleri
...Devamını Oku
- Nüfus cüzdan sureti - Adres ve telefon bilgileri
...Devamını Oku
Süreli ve Süresiz Yayınlar İçin Bandrol Talebi
...Devamını Oku
- YAYFET (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’na) başvurmadan önce www.Telifhakları.gov.tr sitesinden talep yapması gerekmektedir. - Banka Dekontu 2 adet - Başvuru Dilekçesi Ek-1:Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi talep ediliyorsa Ek-2:Form-2) - Eser Sahipliği bildirimi (Ek7:Form7) - Matbaa veya dolum tesisi yazısı - Bandrol’ u vekil alacak ise vekaletname
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Evrakları tamamlanarak YAYFET’ e gönderilir
...Devamını Oku
Mihmandarlık Hizmetleri
...Devamını Oku
- Bireysel veya kurumsal başvurularda yazılı veya şifahi talep olması halinde
...Devamını Oku
Enformasyon Bürosu
...Devamını Oku
Aynı gün veya belirlenen tarihler içinde gerçekleştirilir
...Devamını Oku
Kütüphane İnternet Hizmetleri
...Devamını Oku
- Kütüphaneye üye olunması halinde
...Devamını Oku
Vatandaş Tarafından Bulunan Tarihi Eserlerin Müze Müdürlüğüne Getirilmesi İle İlgili Yapılan İşlemler
...Devamını Oku
- Müze Müdürlüğüne getirilen eserlerin teslim alındığına dair teslim belgesi verilir
...Devamını Oku
Bakanlığımız tarafından ödenek temini halinde 3 ile 6 ay içinde
...Devamını Oku
Enformasyon Hizmetleri
...Devamını Oku
- İlimize gelen yerli ve yabancı turistlerin Müdürlüğümüze başvurmaları halinde
...Devamını Oku
Enformasyon Büroları
...Devamını Oku
İlimizi Tanıtan Materyaller
...Devamını Oku
- Müdürlüğümüze gelen yerli ve yabancı turistlere - Yazılı veya şifahi olarak talep edilmesi halinde
...Devamını Oku
Enformasyon Bürosu
...Devamını Oku
10 dakika veya 7 gün içinde cd ve broşür verilir
...Devamını Oku
Fikir ve Sanat Eserleri Sertifikası Verilmesi
...Devamını Oku
- Dilekçe - Faaliyet Belgesi (Firmalar için) - Banka Dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İnternet üzerinden gerekli başvuruların yapılması
...Devamını Oku
Resim Sergileri İçin
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Galeri Salonunu uygun olduğu tarihlerde tahsis edilir
...Devamını Oku