­ SİRKELİ HÖYÜĞÜ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

Sirkeli Höyüğü - Adana

Kimlik
Adı Sirkeli Höyüğü
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Sirkeli
Adres Sirkeli Ceyhan/ADANA
Pafta Mer.035-D3
Ada
Parsel 17
Diğer Özellikler
Genel Tanım Höyük doğuda Seyhan nehri batısında eski Adana İskenderun asfaltı kuzeyinde Ceyhan Nehri ve 516 nolu parsel ve güneyinde ise Sirkeli Köyü Direnaj kanalı ile sınırlanmaktadır.Höyük 17-a nolu parselde merkezi yükselti göstermektedir.Yükselti 17-b parsele tatlı bir meyille alçalmaktadır.17-b höyük uzantısıdır.2 nolu parselde höyük sekisi düzdür.Höyük kütlesi kalıntıları mevcuttur.Höyük üzerinde kendi devri özelliği taşıyan anıtsal yapı mevcut değildir.Höyük yükseltisi ve eteklerde yapılan incelemelerde ilk çağ kültür buluntuları Roma Bizans seramik parçalarına rastlanmıştır.Höyüğün kuzeydoğusunda blok kaya yüzeyinde Hitit Kralı Muvataliş in kabartması bulunmaktadır.
Ekler
Tescil Kararı 4
Revizyon
Hazırlayanlar
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu
Koruma Derecesi 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Önerilen Koruma
Görüntülenme Sayısı : 617    Eklenme Tarihi : 13 Nisan 2015 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 13 Nisan 2015 Pazartesi