­ CİVANBEY ARKEOLOJİK ALANI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

Civanbey Arkeolojik Alanı - Adana

Kimlik
Adı Civanbey Arkeolojik Alanı
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Civanbey Mahallesi
Adres Alören Beldesi Civanbey Mahallesi Aladağ / ADANA
Pafta
Ada
Parsel
Diğer Özellikler
Genel Tanım Bir kilise ve üç adet anıt mezardan oluşan arkeolojik alan.Kilisenin apsisi ve dış duvarı ayaktadır.Üç nefli pastoforion hücreleri bulunan,narteksli beşinci yy ikinci yarısı-altıncı yy bağına tarihlenen bir Ovalık Kilikya kilisesidir.Apsisin üzeri yarım kubbeyle örtülüdür.Kalker yapı taşlı horosan yapıdır.Yapının kuzey ve güney yönünde birbiriyle simetrik iki adet girişi vardır.Ayrıca doğuda,pastoforion hücrelerini girişi sağlayan 2 adet daha kapısı vardır.Apsis de kemerli 3 pencere bulunur.Kilisenin içinde sütun bağlılarının her cephesinde farklı bir şekilde geometrik,bitkisel şekiller stilize edilmiş insan ve hayvan figürleri ile bezelidir.Kilisenin hemen dışında doğusunda ve güneyinde kaya oygu sarkofajlar mevcuttur.Mezarlardan ilki kilisenin yaklaşık 237 metre kuzeyinde yer almaktadır.Kaya oygu tonozlu mezar odasının ön kısmını iki sütunlu basık kemerli bir giriş yapılarak üzeri kaba biçimsiz taşlarla örtülmüştür.İkinci mezar yapısı kilisenin yaklaşık 334 metre kuzeyinde yer alır.Mezar odası blok kayanın oyularak oluşturulmuştur.Dörtgen bir açıklıkla mezar odasına girilir.Mezarın üzeri tek parça şekilsiz bir taş bloğuyla kapatılarak yapı ansallaştırılmıştır.Üçüncü mezar yapısı kilisenin 336 metre kuzeyinde yer alır.Diğer mezar yapılarından farklı bir oluşumu vardır.Görünüş ve yapım tarzı megalitik mezar anıtlarını anımsatmaktadır.Mezar odası tabandan tabana doğru daralanan,çeşitli boyutlardaki taşların üstüste bindirilmesiyle oluşturulmuştur.Tavanın üstüne konulan bir taş bloğuyla hem tavandaki açıklık kapatılmış hem de yan duvarlar sağlamlaştırılmıştır.Mezarın girişinin tamamen yıkılmış olmasına karşın plan incelendiğinde dörtgen olduğu görülür.
Ekler
Tescil Kararı
Revizyon
Hazırlayanlar
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu
Koruma Derecesi 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Önerilen Koruma
Görüntülenme Sayısı : 620    Eklenme Tarihi : 16 Ocak 2015 Cuma    Güncellenme Tarihi : 23 Şubat 2015 Pazartesi